REGULAMIN PREMII GÓRSKIEJ

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

Premia górska znajduje się na trasach:

– Hardy Rolling
– Chyża Durbaszka
– Żwawe Wierchy
– Wielka Prehyba
– Dziki Groń
– Niepokorny Mnich

Każdy uczestnik i uczestniczka z danej trasy, którzy pokonają wyznaczony odcinek najszybciej, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 400,00 zł.

Dodatkowo uczestnik i uczestniczka, którzy pokonają wyznaczony odcinek najszybciej ze wszystkich uczestników biorących udział w Pieniny Ultra-Trail otrzymają symboliczne nagrody pamiątkowe.

Start premii będzie znajdował się około 1,4 km za punktem żywieniowym „Schronisko pod Durbaszką” i będzie obejmować podbieg na szczyt Wysoki Wierch.

Długość odcinka: 470 m
Przewyższenie odcinka: +68 m

Dla poszczególnych tras start odcinka znajduje się na następujących kilometrach:

Hardy Rolling: 3,85 km
Chyża Durbaszka: 12,95 km
Żwawe Wierchy: 26,80 km
Wielka Prehyba: 37,25 km
Dziki Groń: 58,00 km
Niepokorny Mnich: 88,70 km

Na początku i na końcu odcinka będzie znajdowała się mata do elektronicznego pomiaru czasu. Zwycięzcą i zwyciężczynią są osoby, które uzyskają najkrótszy czas. Weryfikacja czasu odbywa się na podstawie pomiaru z chipa, dlatego zwracamy uwagę na poprawne jego zamocowanie do sznurówki/buta lub ewentualnie na wysokości kostki. Brak odczytu na jednej z mat lub brak klasyfikacji w wynikach końcowych biegu skutkuje brakiem klasyfikacji w premii górskiej.

Po zawodach osoby, które zwyciężyły w premii górskiej na poszczególnych trasach powinny przesłać numer konta na adres e-mail: info@pieninyultratrail.pl

Wypłata nagród nastąpi w ciągu 14 dni.

W pozostałych sprawach obowiązuje regulamin wydarzenia Pieniny Ultra-Trail® dostępny na stronie www.pieninyultratrail.pl

SPONSOR PREMII GÓRSKIEJ