REGULAMIN PIENINY ULTRA-TRAIL® 2023

REGULAMIN

PIENINY ULTRA-TRAIL® 2023

 • popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia, a w szczególności biegów górskich, jako formy aktywności sportowej;
 • promocja regionu turystycznego Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców, miasta i gminy Szczawnica i miast oraz gmin partnerskich w Polsce i na świecie;
 • krzewienie świadomości ekologicznej;
 • promowanie bezpiecznego biegania w górach;
 • wyłonienie najlepszych uczestników biegów górskich.

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

 

Mountain Touch
ul. Pod Sadami 5a
34-460 Szczawnica
NIP: 631 251 03 75

Pieniny Ultra-Trail® odbędą się w terminie 21-22. kwietnia 2023 roku w Szczawnicy.

W ramach Pieniny Ultra-Trail®, uczestnicy mogą wybrać jedną z tras:

 • Hardy Rolling – 10 km – PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Górskim na Krótkim Dystansie (Mountain Classic)
 • Chyża Durbaszka – 20 km
 • Żwawe Wierchy – 33 km
 • Wielka Prehyba – 43 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim na Długim Dystansie (Short Trail)
 • Dziki Groń – 64 km
 • Niepokorny Mnich – 95 km
 • Lubań Vertical – 6,5 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical
 • Palenica Trail – 5,7 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim U18, U20 (Junior Mountain Classic)

 

Hardy Rolling – 10 km

Dystans: 10.2 km

Przewyższenie: +470 m/-600 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 17:00

Lokalizacja startu: Jaworki, Parking Homole

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 3 godziny

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Chyża Durbaszka – 20 km

Dystans: 19.3 km

Przewyższenie: +810 m/-940 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 08:30

Lokalizacja startu: Jaworki, Skwer Czarna Woda

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 5 godzin

Limit Uczestników: 750 osób + 50 do dyspozycji Organizatora

 

Żwawe Wierchy – 33 km

Dystans: 32.8 km

Przewyższenie: +1550 m/-1550 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 07:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 8 godzin

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Wielka Prehyba – 43 km

Dystans: 43.5 km

Przewyższenie: +1925 m/-1925 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 09:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 9 godzin

Limit Uczestników: 950 osób + 50 do dyspozycji Organizatora

 

Dziki Groń – 64 km

Dystans: 64.1 km

Przewyższenie: +3150 m/-3150 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 06:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 14 godzin

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Niepokorny Mnich – 95 km

Dystans: 94.8 km

Przewyższenie: +4915 m/-4915 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (sobota)

Godzina startu: 01:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 19 godzin

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Lubań Vertical

Dystans: 6,5 km

Przewyższenie: +920 m/-90 m

Termin: 21. kwietnia 2023 (piątek)

Godzina startu: 16:00

Lokalizacja startu: Tylmanowa, start zielonego szlaku na Lubań

Lokalizacja mety: Lubań

Limit czasu: 2 godziny 30 minut

Limit Uczestników: 250 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Palenica Trail

Dystans: 5.7 km

Przewyższenie: +285 m/-285 m

Termin: 22. kwietnia 2023 (piątek)

Godzina startu: 9:30

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 2 godziny

Limit Uczestników: 250 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, zaakceptuje regulamin wydarzenia wraz z oświadczeniami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz braku przeciwwskazań medycznych do udziału w wydarzeniu, a także wniesie opłatę startową.
 • W zawodach mogą wziąć udział również uczestnicy w wieku 16-17 lat, którzy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Wymóg ten nie dotyczy niepełnoletnich uczestników trasy Palenica Trail biorących udział w Mistrzostwach Polski będących pod opieką trenera lub opiekuna klubu.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie zapisy.strefaprzygod.pl.
 • Aby zapisać się na wybrany bieg należy założyć konto uczestnika, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz się” i uzupełniając dodatkowe dane (np. rodzaj posiłku).
 • Za przekazanie w trakcie rejestracji prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu, służących do komunikacji z uczestnikiem przed i w trakcie zawodów, oraz pozostałych danych (imię, nazwisko, klub, miasto, data urodzenia) odpowiada uczestnik zawodów.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika (imię, nazwisko, miasto oraz klub) zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie pieninyultratrail.pl w zakładce Listy startowe.
 • Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie www.pieninyultratrail.pl, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 • Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Na każdym biegu po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową, ograniczoną do 50 miejsc na dany bieg.
 • Jeśli na danym biegu zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, wszyscy zapisani uczestnicy bez uiszczonej opłaty startowej zostaną poinformowani drogą mailową o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 5 dni celem potwierdzenia udziału w zawodach. Po tym terminie nieopłacone zgłoszenia zostaną usunięte, a ich miejsce zajmą uczestnicy z listy rezerwowej. Po usunięciu zgłoszenia istnieje możliwość ponownej rejestracji, natomiast nowe zgłoszenie wyląduje na końcu listy rezerwowej.
 • W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną uczestnik będzie informowany mailowo na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Rozpoczęcie rejestracji:
 • 14. listopada 2022 roku o godzinie 20:00 – trasy Niepokorny Mnich, Dziki Groń;
 • 15. listopada 2022 roku o godzinie 20:00 – trasy Wielka Prehyba, Żwawe Wierchy;
 • 16. listopada 2022 roku o godzinie 20:00 – trasy Chyża Durbaszka, Hardy Rolling.
 • 25. stycznia 2023 o godzinie 20:00 – trasy Lubań Vertical, Palenica Trail.

W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW;
 • bufety na trasie zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie zawodów. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia bufetów zostaną zamieszczone w informatorze technicznym najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów;
 • bufet na mecie zawodów;
 • numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu;
 • mapę z trasą biegu;
 • informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące imprezy;
 • worek 30 l na depozyt na metę;
 • worek 30 l na przepak (dot. tylko Niepokornego Mnicha);
 • 2 x worek 30 l na depozyt na start i metę (dot. tylko trasy Lubań Vertical);
 • elektroniczny pomiar czasu;
 • pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg;
 • nagrody i statuetki dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach;
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR;
 • transport na start zawodów ze Szczawnicy do Jaworek (dot. dystansów Hardy Rolling oraz Chyża Durbaszka);
 • transport na start zawodów ze Szczawnicy do Tylmanowej oraz po zejściu z Lubania z powrotem do Szczawnicy (dot. trasy Lubań Vertical);
 • oznaczenie trasy.

Opłata startowa na poszczególnych dystansach wynosi odpowiednio:

 • Niepokorny Mnich:
  • 280 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 310 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 340 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 370 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Dziki Groń:
  • 240 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 265 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 290 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 315 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Wielka Prehyba:
  • 205 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 230 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 255 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 280 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Żwawe Wierchy:
  • 180 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 205 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 230 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 255 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Chyża Durbaszka:
  • 160 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 185 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 210 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 235 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Hardy Rolling:
  • 100 zł wpłacone do 3. stycznia 2023
  • 110 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2023
  • 120 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 130 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Lubań Vertical
  • 100 zł wpłacone do 21. lutego 2023
  • 110 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 120 zł wpłacone po 21. marca 2023*
 • Palenica Trail
  • 70 zł wpłacone do 21. lutego 2023
  • 80 zł wpłacone od 22. lutego do 21. marca 2023
  • 90 zł wpłacone po 21. marca 2023*

*Po zakończeniu trzeciego progu opłat startowych, czyli po 21. marca 2023 Organizator podejmuje decyzję o ostatecznej liczbie produkowanych pakietów, więc wniesienie opłaty i udział w zawodach od tego momentu nadal jest możliwy, lecz tylko do momentu wyczerpania wyprodukowanych pakietów.

 • Osobom urodzonym w roku 1957 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50%.
 • Osoby biorące udział w więcej niż jednym biegu otrzymują zniżkę na drugą i kolejne opłaty startowe w wysokości 30,00 zł.
 • Pakiet startowy osób biorących udział w więcej niż jednym biegu będzie zawierał po jednym egzemplarzu dublujących się elementów, jak np. mapa oraz informator. Jednocześnie pozostają zachowane wszystkie inne świadczenia.

Opłatę startową za udział w zawodach należy wnieść poprzez system płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:

Wpłaty w PLN przyjmujemy na konto:
95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
(mBank)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)

 

Wpłaty w EURO przyjmujemy na konto:

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267
BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa i adres banku: mBank S.A., PO Box 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004

Zwrot opłaty startowej przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów jest możliwy na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 31. stycznia 2023 zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
 • w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1. lutego do 28. lutego 2023 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja po 28. lutego 2023, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego,
 • do 13. kwietnia 2023 uczestnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby (osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie zapisów, natomiast osoba, która odstępuje pakiet powinna przesłać dane obu uczestników (imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz dystans, którego dotyczy zgłoszenie) na adres: info@pieninyultratrail.pl),
 • przepisanie pakietu na inną osobę jest bezpłatne, a po przepisaniu pakietu możliwa jest również zmiana dystansu – patrz pkt. 11,
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi opłaty startowej na inne/kolejne zawody.
 • Organizator dopuszcza możliwość zmiany zadeklarowanego wcześniej przez uczestnika dystansu. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie i w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie.
 • W przypadku przepisania na dystans dłuższy uczestnik powinien dopłacić różnicę wpisowego pomiędzy dystansami (różnica liczona na podstawie terminu pierwotnej wpłaty).
 • W przypadku przepisania na dystans krótszy Organizator zwraca różnicę wpisowego zgodnie z harmonogramem zwrotów:
  • do 31. stycznia 2023 zwrócona zostanie różnica wpisowego pomiędzy dystansami po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
  • od 1. lutego do 28. lutego 2023 zwrócone zostanie 50% różnicy wpisowego pomiędzy dystansami,
  • zgłoszenie zmiany po 28. lutego 2023 nie uprawnia do zwrotu różnicy wpisowego pomiędzy dystansami.
 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
  1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia (do pobrania ze strony internetowej).
 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, mapę z trasami biegów, informator.
 • Pakiety startowe można odebrać w godzinach działania Biura Zawodów zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie zawodów. Pakiety nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 • Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip.
 • Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy umieszczony z przodu, w miejscu widocznym dla sędziów oraz chip przyczepiony do buta – inne umieszczenie chipa nie gwarantuje poprawnego odczytu przez system pomiarowy, co może prowadzić do dyskwalifikacji bądź też do złego pomiaru czasu uczestnika.
 • Na trasie każdego biegu wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.
 • Limity na pokonanie poszczególnych tras:
  • Hardy Rolling: 3 godziny.
  • Chyża Durbaszka: 5 godzin.
  • Żwawe Wierchy: 8 godzin.
  • Wielka Prehyba: 9 godzin.
  • Dziki Groń: 14 godzin.
  • Niepokorny Mnich: 19 godzin.
  • Lubań Vertical: 2,5 godziny.
  • Palenica Trail: 2 godziny.
 • Na trasie Dziki Groń ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika:
  • Bacówka na Obidzy – 10 h (godz. 16:00)
  • Schronisko pod Durbaszką – 12 h 30 min (godz. 18:30)
 • Na trasie Niepokorny Mnich ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika:
  • Bacówka na Obidzy – 15 h (godz. 16:00)
  • Schronisko pod Durbaszką – 17 h 30 min (godz. 18:30)
 • Po upływie limitu czasu uczestnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.
 • Na trasie będą znajdować się punkty odżywcze. Dokładna rozpiska punktów dostępna jest na stronie: www.pieninyultratrail.pl w zakładce Trasy.
 • Szczegółowy harmonogram godzin działania punktów odżywczych udostępniony zostanie w komunikacie technicznym, przekazanym uczestnikom przed zawodami.
 • Na punktach odżywczych uczestnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
 • Poza punktami odżywczymi uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie schronisk.
 • Strefa cateringu na mecie: z bufetów zlokalizowanych na mecie mogą korzystać wyłącznie uczestnicy zawodów. Wejście do strefy cateringu na mecie możliwe będzie wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Ciepły posiłek na mecie zostanie wydany wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Bufet na mecie czynny jest w godzinach 10:00- 21:00 w dniu zawodów (22.04.2022). Nie ma możliwości korzystania z bufetu na mecie poza wyznaczonymi godzinami. Bufet dla uczestników trasy Lubań Vertical będzie czynny w piątek 21.04.2023 od godziny 18:00 do 20:00. Bufet znajduje się przy Biurze Zawodów w Szczawnicy.
 • Z wyjątkiem krótkich fragmentów, trasy w większości zostały poprowadzone górskimi szlakami turystycznymi.
 • Trasa, oprócz oznaczenia szlakowego, zostanie dodatkowo oznaczona przez Organizatora. Szczegóły znakowania trasy zostaną podane w informatorze technicznym.
 • Ewentualne zmiany ostatecznego przebiegu trasy zostaną opublikowane w informatorze technicznym.
 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.

 

 • Zorganizowana pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek zorganizowana pomoc w czasie rywalizacji sportowej na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanego suportu poza punktami odżywczymi będą karani dyskwalifikacją.
 • Organizator dopuszcza pomoc osób trzecich na trasie w przypadkach, gdy jest to spontaniczna pomoc, np. innego zawodnika lub gest gościnności mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają uczestnicy, a także osób spotykanych na trasach.
 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzą trasy biegów, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk, itp.
 • Wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach odżywczych lub donieść do mety.
 • Uczestnicy łamiący w czasie wydarzenia obowiązujące zasady dotyczące ochrony środowiska będą dyskwalifikowani.
 • Ze względu na przebieg tras przez teren rezerwatu i tereny pasterskie zakazany jest udział w biegu z psem.
 • Z dbałości o naturalne środowisko na punktach odżywczych nie udostępniamy kubków jednorazowych, każdy uczestnik powinien posiadać własne naczynie (kubek, bidon, flask etc.) w celu skorzystania z napojów na punktach odżywczych.
 • Zabrania się pozostawiania cennych rzeczy (telefonów, dokumentów) w depozytach.
 • Organizator zwraca uwagę uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do zawodów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
 • Organizator zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w zawodach.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego do startu w wybranym biegu lub zaakceptowanie podczas rejestracji oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika oraz braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników na trasach zawodów będzie czuwać Grupa Podhalańska GOPR i Krynicka Grupa GOPR.
 • Niezależnie od miejsca rezygnacji, jeśli uczestnik wycofa się z biegu w trakcie rywalizacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie na numer telefonu wskazany na numerze startowym uczestnika.
 • Z wybranych punktów odżywczych (Krościenko, Tylmanowa, Rytro, Kosarzyska, Bacówka na Obidzy) Organizator zapewnia regularny transport busami na metę.
 • Transport z innych punktów odżywczych lub innych miejsc na trasie odbywa się po indywidualnych ustaleniach z koordynatorem zejść z trasy (numer telefonu umieszczony na numerze startowym uczestnika).
 • Osoby, które nie zgłoszą niezwłocznie Organizatorowi swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 • W trakcie trwania całych zawodów każdy z uczestników jest zobowiązany posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe wskazane dla trasy, na której startuje.
 • Wyposażenie może być kontrolowane przez Organizatora zarówno przed startem, jak i na mecie zawodów.
 • Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej dla uczestnika. Wysokość naliczanej kary czasowej to 15 minut za każdy z brakujących elementów wyposażenia. Kara czasowa będzie doliczana do czasu, jaki uczestnik uzyskał na mecie zawodów.

 

Hardy Rolling:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Chyża Durbaszka:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Żwawe Wierchy

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Wielka Prehyba:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming).
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Dziki Groń:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.

 

Niepokorny Mnich:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
 • czołówka/latarka.

 

Lubań Vertical:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC.

 

Palenica Trail:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming).

 

Wyposażenie zalecane:

 • ubiór odpowiedni do aktualnej pogody,
 • czołówka lub latarka dla uczestników biegu Dziki Groń, szczególnie w przypadku osób, które biorą udział w biegu po raz pierwszy lub szacują, że mogą walczyć o ukończenie biegu w limicie czasu,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista.
 • osobom startującym na dystansach Palenica Trail oraz Lubań Vertical zalecamy umieszczenie w depozycie naczynia do picia, z którego będą mogły skorzystać na mecie (nie udostępniamy jednorazowych kubków).
 • Na wszystkich trasach można przygotować depozyt, który będzie oczekiwał na uczestnika na mecie zawodów. Worki na depozyty zostaną wydane razem z pakietem w biurze zawodów. Depozyty należy zdawać na starcie zawodów w wyznaczonym miejscu. Wszystkie informacje dotyczące depozytów, ich oznaczania, przekazywania zostaną opublikowane na stronie zawodów i w informatorze technicznym.
 • Uczestnicy trasy Lubań Vertical mogą przygotować dwa depozyty:
  • Depozyt 1 oddawany przy biurze zawodów w Szczawnicy zostanie przetransportowany na metę na Lubań.
  • Depozyt 2 oddawany przed startem w Tylmanowej zostanie przetransportowany do Szczawnicy do głównej strefy depozytów.
 • Dodatkowo na trasie Niepokorny Mnich uczestnicy mogą przygotować przepak, z którego będą mogli skorzystać na trasie zawodów. Uczestnicy Niepokornego Mnicha mogą zdeponować worek na przepak na trasę tuż przed startem. Po starcie biegu, przepaki zostaną przetransportowane na punkt odżywczy w Rytrze.
 • Uczestnicy Hardego Rollingu i Chyżej Durbaszki mogą zdeponować swój worek depozytowy tuż przed startem w Jaworkach – zostanie on przetransportowany na metę do Szczawnicy.
 • Po biegu depozyty można odebrać w wyznaczonym miejscu na mecie zawodów.
 • Wykorzystane przez uczestników przepaki z trasy Niepokorny Mnich będą sukcesywnie, co około dwie godziny zjeżdżały wraz z transportami na metę. Organizator zastrzega sobie prawo do zwożenia przepaków w miarę możliwości logistycznych. Wszystkie przepaki będą do odbioru w strefie depozytów na mecie.
 • Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego.
 • Wszystkie przepaki i depozyty należy odebrać ze strefy depozytów do godziny 20:30 w dniu zawodów (22 kwietnia 2022). Rzeczy nieodebrane przez uczestników w trakcie zawodów zostaną przekazane do właściwego biura rzeczy znalezionych.
 • Biegi mają charakter rywalizacji sportowej.
 • Najszybsze kobiety i najszybsi mężczyźni na każdej z tras zostaną nagrodzeni.
 • Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja open, klasyfikacja open kobiet, klasyfikacja open mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacje wiekowe:
  • K20, M20: 16-29 lat,
  • K30, M30: 30-39 lat,
  • K40, M40: 40-49 lat,
  • K50, M50: 50-59 lat,
  • K60, M60: 60+ lat.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu oraz na starcie i na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 • Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu do momentu odczytu chipa na mecie.
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.pieninyultratrail.pl bezpośrednio po biegu.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 25. kwietnia 2023 r. do końca dnia na adres mailowy info@pieninyultratrail.pl. Protesty będą rozpatrywane na bieżąco w możliwie jak najkrótszym czasie.
 • Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane w dniu 26. kwietnia 2023 r.
 • Po dniu 26. kwietnia 2023 Organizator nie będzie przyjmował protestów i nie będzie wprowadzał zmian na listach z wynikami.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Pieniny Ultra-Trail® otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach open kobiet i open mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaakceptowanie podczas rejestracji stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą pod adresem Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Pieniny Ultra-Trail® także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 22 kwietnia 2023 do godziny 20:15. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu na trasie Lubań Vertical w dniu zawodów – 21 kwietnia 2023 do godziny 19:15. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Protesty można składać mailowo na adres: info@pieninyultratrail.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na adres e-mail info@pieninyultratrail.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: info@pieninyultratrail.pl.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
 • Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • O ewentualnych zmianach dotyczących harmonogramu zawodów lub przebiegu tras uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją uczestnika. Każdorazowo tego typu zdarzenia będą indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Uczestnicy podczas biegu będą zmuszeni do przekroczenia dróg lokalnych i wojewódzkich. Każdorazowo miejsca takie będą nadzorowane przez obsługę zawodów. Obsługa będzie wyposażona w odblaskowe kamizelki. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi. Niedozwolone jest przekraczanie dróg w miejscach innych niż wskazane przez organizatora.
 • Organizator zapewnia uczestnikom zabezpieczenie medyczne oraz GOPR. Punkty medyczne będą zlokalizowane przy punktach odżywczych oraz na starcie i mecie. W przypadku zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia, uczestnicy powinni poinformować Organizatora o zdarzeniu wykorzystując numer telefonu zamieszczony na numerze startowym.
 • Przed zawodami zostanie wydany informator techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów. Komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych uczestników, na wskazany przez nich w formularzu rejestracji adres e-mail, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 10 dni przed zawodami.

strona www: www.pieninyultratrail.pl
e-mail: info@pieninyultratrail.pl

 • Jeśli w dniu rozgrywania zawodów będą obowiązywały obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń sportowych uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z dystansem społecznym, zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji i innych aktualnych na dzień odbioru pakietu i startu danego uczestnika. Wszelkie ewentualne obostrzenia i informacje będą publikowane bliżej terminu zawodów.
 • Jeśli ze względu na obowiązujące obostrzenia organizacja wydarzenia nie będzie możliwa, termin imprezy zostanie zmieniony, a uczestnicy z opłaconymi pakietami startowymi będą mogli:
  • wziąć udział w wydarzeniu w nowym terminie;
  • zgłosić w ciągu 14 dni rezygnację uprawniającą do zwrotu 80% kwoty wpłaconej opłaty startowej.