REGULAMINY PZLA MISTRZOSTW POLSKI 2024

REGULAMIN

PIENINY ULTRA-TRAIL® 2024

 • popularyzacja sportu i aktywnego trybu życia, a w szczególności biegów górskich, jako formy aktywności sportowej;
 • promocja regionu turystycznego Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców, miasta i gminy Szczawnica i miast oraz gmin partnerskich w Polsce i na świecie;
 • krzewienie świadomości ekologicznej;
 • promowanie bezpiecznego biegania w górach;
 • wyłonienie najlepszych uczestników biegów górskich.

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

 

Mountain Touch
ul. Pod Sadami 5a
34-460 Szczawnica
NIP: 631 251 03 75

Pieniny Ultra-Trail® odbędą się w terminie 19-21. kwietnia 2024 roku w Szczawnicy.

W ramach Pieniny Ultra-Trail®, uczestnicy i uczestniczki mogą wybrać jedną z tras:

 • Lubań Vertical – 6,5 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Vertical
 • Hardy Rolling – 10,6 km
 • Chyża Durbaszka – 20,5 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Mountain Classic
 • Żwawe Wierchy – 33,4 km
 • Wielka Prehyba – 43,7 km – PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim Short Trail
 • Dziki Groń – 64,6 km
 • Niepokorny Mnich – 95,2 km

 

Lubań Vertical

Dystans: 6,5 km

Przewyższenie: +920 m/-90 m

Termin: 19. kwietnia 2024 (piątek)

Godzina startu: 16:00

Lokalizacja startu: Tylmanowa, start zielonego szlaku na Lubań

Lokalizacja mety: Lubań

Limit czasu: 2 godziny 30 minut

Limit Uczestników: 180 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Hardy Rolling

Dystans: 10,6 km

Przewyższenie: +470 m/-600 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 17:00

Lokalizacja startu: Jaworki, Parking Homole

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 3 godziny

Limit Uczestników: 680 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Chyża Durbaszka

Dystans: 20,5 km

Przewyższenie: +810 m/-940 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 08:30

Lokalizacja startu: Jaworki, Parking Homole

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 5 godzin

Limit Uczestników: 680 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Żwawe Wierchy

Dystans: 33,4 km

Przewyższenie: +1550 m/-1550 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 07:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 8 godzin

Limit Uczestników: 680 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Wielka Prehyba

Dystans: 43.7 km

Przewyższenie: +1925 m/-1925 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 09:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 9 godzin

Limit Uczestników: 950 osób + 50 do dyspozycji Organizatora

 

Dziki Groń

Dystans: 64,6 km

Przewyższenie: +3150 m/-3150 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 06:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 14 godzin

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Niepokorny Mnich

Dystans: 95,2 km

Przewyższenie: +4915 m/-4915 m

Termin: 20. kwietnia 2024 (sobota)

Godzina startu: 01:00

Lokalizacja startu: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Lokalizacja mety: Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem

Limit czasu: 19 godzin

Limit Uczestników: 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Przedstawione limity uczestników i uczestniczek nie są równoznaczne z liczbą produkowanych pakietów. Jeśli na danej trasie do 8. kwietnia 2024 nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń, Organizator podejmuje decyzję o pozostałej liczbie dostępnych pakietów.

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik/uczestniczka, który/a: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, zaakceptuje regulamin wydarzenia wraz z oświadczeniami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz braku przeciwwskazań medycznych do udziału w wydarzeniu, a także wniesie opłatę startową.
 • W zawodach mogą wziąć udział również uczestnicy/uczestniczki w wieku 16-17 lat, którzy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie zapisy.strefaprzygod.pl.
 • Aby zapisać się na wybrany bieg należy założyć konto uczestnika/uczestniczki, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz się” i uzupełniając dodatkowe dane (np. rodzaj posiłku).
 • Za przekazanie w trakcie rejestracji prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu, służących do komunikacji z uczestnikiem przed i w trakcie zawodów, oraz pozostałych danych (imię, nazwisko, klub, miasto, data urodzenia) odpowiada uczestnik/uczestniczka zawodów.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika/uczestniczki (imię, nazwisko, miasto oraz klub) zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie pieninyultratrail.pl w zakładce Listy startowe.
 • Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się uczestnika/uczestniczki na liście startowej na stronie www.pieninyultratrail.pl, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 • Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik/uczestniczka nie zostanie zgłoszony/a elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Na każdym biegu po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową, ograniczoną do 50 miejsc na dany bieg.
 • Jeśli na danym biegu zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, wszyscy zapisani uczestnicy/uczestniczki bez uiszczonej opłaty startowej zostaną poinformowani/e drogą mailową o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 5 dni celem potwierdzenia udziału w zawodach. Po tym terminie nieopłacone zgłoszenia zostaną usunięte, a ich miejsce zajmą uczestnicy/uczestniczki z listy rezerwowej. Po usunięciu zgłoszenia istnieje możliwość ponownej rejestracji, natomiast nowe zgłoszenie wyląduje na końcu listy rezerwowej.
 • W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną uczestnik/uczestniczka będzie informowany/a mailowo na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Rozpoczęcie rejestracji dla wszystkich dystansów: 7. listopada 2023 roku o godzinie 20:00

W ramach opłaty startowej zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW;
 • bufety na trasie zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie zawodów. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia bufetów zostaną zamieszczone w informatorze technicznym najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów;
 • bufet na mecie zawodów;
 • numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu;
 • mapę z trasą biegu;
 • worek 30 l na depozyt na metę;
 • dodatkowy worek 30 l na przepak (dot. tylko Niepokornego Mnicha);
 • dodatkowy worek 30 l na depozyt na start ( tylko trasy Lubań Vertical);
 • elektroniczny pomiar czasu;
 • pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg;
 • nagrody i statuetki dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach;
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR;
 • transport na start zawodów ze Szczawnicy do Jaworek (dot. dystansów Hardy Rolling oraz Chyża Durbaszka);
 • transport na start zawodów ze Szczawnicy do Tylmanowej oraz po zejściu z Lubania z powrotem do Szczawnicy (dot. trasy Lubań Vertical);
 • oznaczenie trasy.

Opłata startowa na poszczególnych dystansach wynosi odpowiednio:

 • Niepokorny Mnich:
  • 300 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 330 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 360 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 390 zł wpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 420 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Dziki Groń:
  • 260 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 290 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 320 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 350 zł wpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 380 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Wielka Prehyba:
  • 225 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 250 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 275 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 300 zł wpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 325 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Żwawe Wierchy:
  • 195 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 220 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 245 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 270 zł wpłacone od marca 2024do 8. kwietnia 2024
  • 295 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Chyża Durbaszka:
  • 175 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 200 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 225 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 250 zł wpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 275 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Hardy Rolling:
  • 110 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 120 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 130 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 140 zł wpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 150 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Lubań Vertical
  • 110 zł wpłacone do 3. stycznia 2024
  • 120 zł wpłacone od 4. stycznia do 21. lutego 2024
  • 130 zł wpłacone od 22. lutego do 20. marca 2024
  • 140 złwpłacone od marca 2024 do 8. kwietnia 2024
  • 150 zł wpłacone od 9. kwietnia 2024 do wyczerpania numerów startowych
  • Przy wpłatach realizowanych od 9. kwietnia 2024 nie gwarantujemy pełnych świadczeń, np. medalu czy mapy w pakiecie.
 • Uczestnikom/uczestniczkom urodzonym w roku 1958 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50%.
 • Uczestnicy/uczestniczki biorący/e udział w więcej niż jednym biegu otrzymują zniżkę na drugą i kolejne opłaty startowe w wysokości 30,00 zł.
 • Pakiet startowy osób biorących udział w więcej niż jednym biegu będzie zawierał po jednym egzemplarzu dublujących się elementów, jak np. mapa. Jednocześnie pozostają zachowane wszystkie inne świadczenia.

Zawodnicy i zawodniczki elity mogą zgłosić się do udziału w zawodach na preferencyjnych warunkach, zgodnie poniższymi zasadami.

Bezpłatny udział na dowolnym dystansie:

 • Zawodnicy i zawodniczki z I miejsca z dowolnego dystansu z poprzedniej edycji.
 • Zawodnicy legitymujący się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 800 punktów,
 • Zawodniczki legitymujące się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 700 punktów.

Udział w zawodach z 50% zniżką w opłacie startowej:

 • Zawodnicy i zawodniczki z miejsc II i III z dowolnego dystansu z poprzedniej edycji.

Udział w zawodach z najniższą stawką opłaty startowej, ale bez konieczności zgłoszenia w terminie zapisów:

 • Zawodnicy legitymujący się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 750 punktów,
 • Zawodniczki legitymujące się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 640 punktów,
 • Zawodnicy nieklasyfikowani w rankingu ITRA, ale legitymujący się dobrymi wynikami biegowymi w ostatnich 3 latach.

 

 • Zawodnik/zawodniczka chcący/a skorzystać z preferencyjnych warunków udziału w zawodach w pierwszej kolejności musi zarejestrować swoje konto w serwisie: zapisy.strefaprzygod.pl lub sprawdzić poprawność istniejących danych, a następnie napisać maila na adres: info@pieninyultratrail.pl
 • Udział w imprezie jest możliwy TYLKO do momentu wyczerpania pakietów startowych w dodatkowej puli organizatora.

Opłatę startową za udział w zawodach należy wnieść poprzez system płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:

Wpłaty w PLN przyjmujemy na konto:
95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
(mBank)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)

 

Wpłaty w EURO przyjmujemy na konto:

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267
BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa i adres banku: mBank S.A., PO Box 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004

Zwrot opłaty startowej przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów jest możliwy na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 31. stycznia 2024 zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
 • w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1. lutego do 29. lutego 2024 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja po 29. lutego 2024, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego,
 • do 12. kwietnia 2024 uczestnik/uczestniczka może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby (osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie zapisów, natomiast osoba, która odstępuje pakiet powinna przesłać dane obu osób (imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz dystans, którego dotyczy zgłoszenie) na adres: info@pieninyultratrail.pl),
 • po 12. kwietnia 2024 przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe już tylko w biurze zawodów, osoba odstępująca pakiet powinna w tym celu wypełnić stosowne upoważnienie dostępne do pobrania ze strony zawodów, przesłać je mailem na adres: info@pieninyultratrail.pl, a osoba przejmująca pakiet powinna zgłosić się w biurze zawodów celem dopełnienia formalności (akceptacja wymaganych oświadczeń, podmiana danych na liście startowej),
 • przepisanie pakietu na inną osobę jest bezpłatne, a po przepisaniu pakietu możliwa jest również zmiana dystansu – patrz pkt. 12,
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi opłaty startowej na inne/kolejne zawody.
 • Szczegółowo rozpisane procedury przepisywania pakietów wraz z upoważnieniami znajdują się na stronie zawodów.
 • Organizator dopuszcza możliwość zmiany zadeklarowanego wcześniej przez uczestnika/uczestniczkę Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie i w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie.
 • W przypadku przepisania na dystans dłuższy uczestnik/uczestniczka powinien/powinna dopłacić różnicę wpisowego pomiędzy dystansami (różnica liczona na podstawie terminu pierwotnej wpłaty).
 • W przypadku przepisania na dystans krótszy Organizator zwraca różnicę wpisowego zgodnie z harmonogramem zwrotów:
  • do 31. stycznia 2024 zwrócona zostanie różnica wpisowego pomiędzy dystansami po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
  • od 1. lutego do 29. lutego 2024 zwrócone zostanie 50% różnicy wpisowego pomiędzy dystansami,
  • zgłoszenie zmiany po 29. lutego 2024 nie uprawnia do zwrotu różnicy wpisowego pomiędzy dystansami.
 • Wszyscy uczestnicy/uczestniczki startujący/e w zawodach muszą zostać zweryfikowani/e w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
  1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę oświadczenia (do pobrania ze strony internetowej).
 • W Biurze Zawodów uczestnicy/uczestniczki otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, mapę z trasami biegów.
 • Pakiety startowe można odebrać w godzinach działania Biura Zawodów zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie zawodów. Pakiety nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 • Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip.
 • Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy/uczestniczki zobowiązani są posiadać numer startowy umieszczony z przodu, w miejscu widocznym dla sędziów oraz chip przyczepiony do buta – inne umieszczenie chipa nie gwarantuje poprawnego odczytu przez system pomiarowy, co może prowadzić do dyskwalifikacji bądź też do nieprawidłowego pomiaru czasu uczestnika/uczestniczki.
 • Na trasie każdego biegu wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika/uczestniczki.
 • Limity na pokonanie poszczególnych tras:
  • Lubań Vertical: 2,5 godziny     
  • Hardy Rolling: 3 godziny.
  • Chyża Durbaszka: 5 godzin.
  • Żwawe Wierchy: 8 godzin.
  • Wielka Prehyba: 9 godzin.
  • Dziki Groń: 14 godzin.
  • Niepokorny Mnich: 19 godzin.
 • Na trasie Dziki Groń ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika/uczestniczki:
  • Bacówka na Obidzy – 10 h (godz. 16:00)
  • Schronisko pod Durbaszką – 12 h 30 min (godz. 18:30)
 • Na trasie Niepokorny Mnich ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika/uczestniczki:
  • Bacówka na Obidzy – 15 h (godz. 16:00)
  • Schronisko pod Durbaszką – 17 h 30 min (godz. 18:30)
 • Po upływie limitu czasu uczestnik/uczestniczka nie jest klasyfikowany/a i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.
 • Na trasie będą znajdować się punkty odżywcze. Dokładna rozpiska punktów dostępna jest na stronie: pieninyultratrail.pl w zakładce Trasy.
 • Szczegółowy harmonogram godzin działania punktów odżywczych udostępniony zostanie w komunikacie technicznym, udostępnionym przed zawodami.
 • Na punktach odżywczych uczestnicy/uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z dostępnych tam bufetów.
 • Poza punktami odżywczymi uczestnicy/uczestniczki będą mogli/mogły we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie schronisk.
 • Strefa cateringu na mecie: z bufetów zlokalizowanych na mecie mogą korzystać wyłącznie uczestnicy/uczestniczki zawodów. Wejście do strefy cateringu na mecie możliwe będzie wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Ciepły posiłek zostanie wydany wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Bufet na mecie czynny jest w godzinach 10:00- 21:00 w dniu zawodów (20.04.2024). Nie ma możliwości korzystania z bufetu na mecie poza wyznaczonymi godzinami. Bufet dla uczestników/uczestniczek trasy Lubań Vertical będzie czynny w piątek 19.04.2024 od godziny 18:00 do 20:00. Bufet znajduje się przy Biurze Zawodów w Szczawnicy.
 • Z wyjątkiem krótkich fragmentów, trasy w większości zostały poprowadzone górskimi szlakami turystycznymi.
 • Trasa, oprócz oznaczenia szlakowego, zostanie dodatkowo oznaczona przez Organizatora. Szczegóły znakowania trasy zostaną podane w informatorze technicznym.
 • Ewentualne zmiany ostatecznego przebiegu trasy zostaną opublikowane w informatorze technicznym.
 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
 • Zorganizowana pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek zorganizowana pomoc w czasie rywalizacji sportowej na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona. Uczestnicy/uczestniczki korzystający/e ze zorganizowanego suportu poza punktami odżywczymi będą karani/e dyskwalifikacją.
 • Organizator dopuszcza pomoc osób trzecich na trasie w przypadkach, gdy jest to spontaniczna pomoc, np. innego uczestnika/uczestniczki lub gest gościnności mieszkańców miejscowości, przez które prowadzą trasy, a także osób spotykanych na trasach.
 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzą trasy biegów, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk, itp.
 • Wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach odżywczych lub donieść do mety.
 • Uczestnicy/uczestniczki łamiący/e w czasie wydarzenia obowiązujące zasady dotyczące ochrony środowiska będą dyskwalifikowani/e.
 • Ze względu na przebieg tras przez teren rezerwatu i tereny pasterskie zakazany jest udział w biegu z psem.
 • Z dbałości o naturalne środowisko na punktach odżywczych nie udostępniamy kubków jednorazowych, każdy uczestnik/uczestniczka powinien/powinna posiadać własne naczynie (kubek, bidon, flask etc.) w celu skorzystania z napojów na punktach odżywczych.
 • Zabrania się pozostawiania cennych rzeczy (telefonów, dokumentów) w depozytach.
 • Organizator zwraca uwagę uczestników/uczestniczek na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do zawodów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika/uczestniczki.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników/uczestniczek zawodów.
 • Organizator zapewnia uczestnikom/uczestniczkom zawodów ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w zawodach.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika/uczestniczki w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika/uczestniczkę, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika/uczestniczki.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik/uczestniczka potwierdza, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik/uczestniczka rozważył/a i ocenił/a charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował/a się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego do startu w wybranym biegu lub zaakceptowanie podczas rejestracji oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika/uczestniczki oraz braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników/uczestniczek na trasach zawodów będzie czuwać Grupa Podhalańska GOPR i Krynicka Grupa GOPR.
 • Niezależnie od miejsca rezygnacji, jeśli uczestnik/uczestniczka wycofa się z biegu w trakcie rywalizacji jest zobowiązany/a niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie na numer telefonu wskazany na numerze startowym.
 • Z wybranych punktów odżywczych (Krościenko, Tylmanowa, Rytro, Kosarzyska, Bacówka na Obidzy) Organizator zapewnia regularny transport busami na metę.
 • Transport z innych punktów odżywczych lub innych miejsc na trasie odbywa się po indywidualnych ustaleniach z koordynatorem zejść z trasy (numer telefonu umieszczony na numerze startowym).
 • Osoby, które nie zgłoszą niezwłocznie Organizatorowi swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 • W trakcie trwania całych zawodów każdy uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/a posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe wskazane dla trasy, na której startuje.
 • Wyposażenie może być kontrolowane przez Organizatora zarówno przed startem, jak i na mecie zawodów.
 • Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej dla uczestnika/uczestniczki. Wysokość naliczanej kary czasowej to 15 minut za każdy z brakujących elementów wyposażenia. Kara czasowa będzie doliczana do czasu, jaki uczestnik/uczestniczka uzyskał/a na mecie zawodów.

 

Lubań Vertical:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC.

 

Hardy Rolling:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Chyża Durbaszka:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Żwawe Wierchy

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Wielka Prehyba:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming).
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Dziki Groń:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.

 

Niepokorny Mnich:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
 • czołówka/latarka.

 

Wyposażenie zalecane:

 • ubiór odpowiedni do aktualnej pogody,
 • czołówka lub latarka dla uczestników/uczestniczek biegu Dziki Groń, szczególnie w przypadku osób, które biorą udział w biegu po raz pierwszy lub szacują, że mogą walczyć o ukończenie biegu w limicie czasu,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista,
 • osobom startującym na dystansie Lubań Vertical zalecamy umieszczenie w depozycie naczynia do picia, z którego będą mogły skorzystać na mecie (nie udostępniamy jednorazowych kubków).
 • Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego.
 • Wszystkie przepaki i depozyty należy odebrać ze strefy depozytów do godziny 20:30 w dniu zawodów (2 kwietnia 2024). Rzeczy nieodebrane przez uczestników/uczestniczki w trakcie zawodów zostaną przekazane do właściwego biura rzeczy znalezionych.

 

Żwawe Wierchy, Wielka Prehyba, Dziki Groń:

 • Każdy uczestnik/uczestniczka może przygotować depozyt, który będzie oczekiwał na mecie zawodów. Worki na depozyty wraz z naklejkami do oznaczenia worka zostaną wydane razem z pakietem w biurze zawodów. Depozyty należy zdawać na starcie zawodów w Szczawnicy wyznaczonym miejscu.

 

Hardy Rolling, Chyża Durbaszka:

 • Każdy uczestnik/uczestniczka może przygotować depozyt, który będzie oczekiwał na mecie zawodów. Worki na depozyty wraz z naklejkami do oznaczenia worka zostaną wydane razem z pakietem w biurze zawodów. Depozyty należy zdawać na starcie zawodów w Jaworkach wyznaczonym miejscu. Worki depozytowe zostaną przetransportowane na metę do Szczawnicy.

 

Niepokorny Mnich:

 • Każdy uczestnik/uczestniczka otrzymuje w biurze zawodów dwa worki oraz dwie naklejki do ich oznaczenia. Obydwa worki należy zdeponować tuż przed startem, worek depozytowy na metę w wyznaczonej strefie, natomiast worek na przepak na trasie bezpośrednio do przygotowanego auta transportowego.
 • Po starcie biegu przepaki zostaną przetransportowane na punkt odżywczy w Rytrze.Wykorzystane przez uczestników/uczestniczki przepaki będą sukcesywnie zwożone na metę. Organizator zastrzega sobie prawo do zwożenia przepaków w miarę możliwości logistycznych. Wszystkie przepaki będą do odbioru w strefie depozytów na mecie.

 

Lubań Vertical:

 • Każdy uczestnik/uczestniczka otrzymuje w biurze zawodów dwa worki oraz dwie naklejki do ich oznaczenia.
  • Depozyt 1 oddawany przy biurze zawodów w Szczawnicy zostanie przetransportowany na metę na Lubań.
  • Depozyt 2 oddawany przed startem w Tylmanowej zostanie przetransportowany do Szczawnicy do głównej strefy depozytów.
 • Biegi mają charakter rywalizacji sportowej.
 • Najszybsze kobiety i najszybsi mężczyźni na każdej z tras zostaną nagrodzeni.
 • Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja open, klasyfikacja open kobiet, klasyfikacja open mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacje wiekowe:
 • K20, M20: 16-29 lat,
 • K30, M30: 30-39 lat,
 • K40, M40: 40-49 lat,
 • K50, M50: 50-59 lat,
 • K60, M60: 60-69 lat,
 • K70, M70: 70+ lat

 

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu oraz na starcie i na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika/uczestniczki w danym punkcie. Brak odczytu na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika/uczestniczki.
 • Klasyfikacja uczestnika/uczestniczki odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu do momentu odczytu chipa na mecie.
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik/uczestniczka otrzymuje informację o czasie brutto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.pieninyultratrail.pl bezpośrednio po biegu.
 • Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy ukończą Pieniny Ultra-Trail® otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach open kobiet i open mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaakceptowanie podczas rejestracji stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika/uczestniczka oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika/uczestniczki.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą pod adresem Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 • Uczestnikowi/uczestniczce przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika/uczestniczki mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Uczestnik/uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika/uczestniczki narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Pieniny Ultra-Trail® także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.
 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 19. kwietnia 2024 do godziny 19:15 dla trasy Lubań Vertical oraz do 20. kwietnia 2024 do godziny 20:15 dla pozostałych biegów. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Pozostałe protesty, np. dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 23. kwietnia 2024 do końca dnia.
 • Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane w dniu 24. kwietnia 2024
 • Po dniu 24. kwietnia 2024 Organizator nie będzie przyjmował protestów i nie będzie wprowadzał zmian na listach z wynikami.
 • Protesty można składać mailowo na adres: info@pieninyultratrail.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na adres e-mail info@pieninyultratrail.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: info@pieninyultratrail.pl.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
 • Akceptując Regulamin, uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • O ewentualnych zmianach dotyczących harmonogramu zawodów lub przebiegu tras uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją uczestnika/uczestniczki. Każdorazowo tego typu zdarzenia będą indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora.
 • W czasie trwania biegu uczestnicy/uczestniczki powinni/e stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Uczestnicy/uczestniczki podczas biegu będą zmuszeni/zmuszone do przekroczenia dróg lokalnych i wojewódzkich. Każdorazowo miejsca takie będą nadzorowane przez obsługę zawodów. Obsługa będzie wyposażona w odblaskowe kamizelki. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi. Niedozwolone jest przekraczanie dróg w miejscach innych niż wskazane przez organizatora.
 • Organizator zapewnia uczestnikom/uczestniczkom zabezpieczenie medyczne oraz GOPR. Punkty medyczne będą zlokalizowane przy punktach odżywczych oraz na starcie i mecie. W przypadku zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia, uczestnicy/uczestniczki powinni poinformować Organizatora o zdarzeniu wykorzystując numer telefonu zamieszczony na numerze startowym.
 • Przed zawodami zostanie wydany informator techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów. Komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych uczestników/uczestniczek, na wskazany przez nich/nie w formularzu rejestracji adres e-mail, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 10 dni przed zawodami.

strona www: www.pieninyultratrail.pl
e-mail: info@pieninyultratrail.pl

 • Jeśli w dniu rozgrywania zawodów będą obowiązywały obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń sportowych uczestnicy/uczestniczki będą zobowiązani/e do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z dystansem społecznym, zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji i innych aktualnych na dzień odbioru pakietu i startu danego uczestnika. Wszelkie ewentualne obostrzenia i informacje będą publikowane bliżej terminu zawodów.
 • Jeśli ze względu na obowiązujące obostrzenia organizacja wydarzenia nie będzie możliwa, termin imprezy zostanie zmieniony, a uczestnicy/uczestniczki z opłaconymi pakietami startowymi będą mogli/mogły:
  • wziąć udział w wydarzeniu w nowym terminie;
  • zgłosić w ciągu 14 dni rezygnację uprawniającą do zwrotu 80% kwoty wpłaconej opłaty startowej.