Informacje praktyczne

Przygotowaliśmy podstronę w naszym systemie zapisów umożliwiającą wprowadzenie zmiany w zgłoszeniu lub rezygnację. Poprzez formularz można zrobić znaczącą większość zmian, ale jest kilka przypadków, które wymagają kontaktu mailowego, więc poniżej przekazujemy informację, co należy zrobić w zależności od wybranej opcji i/lub posiadanego pakietu.

Wszelkie zmiany i rezygnacje przyjmujemy przez trzy tygodnie, czyli do 30. listopada 2020 włącznie. Po tym terminie wszystkie zgłoszenia z edycji 2020 zostaną automatycznie przeniesione na te same dystanse na edycję 2021. W przypadku przenoszenia zgłoszenia na dystans dłuższy różnicę w opłacie startowej należy uregulować również do końca listopada.

Zwroty opłat startowych będziemy realizować na bieżąco, lecz oczywiście w przypadku wielu rezygnacji czas ten może się wydłużyć do kilku dni.

 Termin edycji wiosennej, to 24. kwietnia 2021.

Przypominamy możliwości:

– rezygnacja i zwrot 100% opłaty startowej dla każdego uczestnika, niezależnie czy dana osoba ma opłacony pakiet na edycję 2020 (listopad) czy 2021 (kwiecień) czy obydwa;

– możliwość pozostawienia zgłoszenia na edycję 2021 lub przeniesienia tego z edycji 2020 (bezpośrednio lub ze zmianą dystansu);

– wyrównanie do 100% zwrotu opłaty startowej dla osób, które wcześniej poniosły koszty z tytułu rezygnacji lub zmiany dystansu;

– przepisanie pakietu na inną osobę.

 

 

Jak wprowadzić zmianę?

– Osoby, które są zapisane na jedną edycję (listopad lub kwiecień) i chciałyby potwierdzić swój udział, zmienić dystans, przepisać pakiet na inną osobę lub otrzymać zwrot opłaty startowej powinny:

  1. Zalogować się do panelu w systemie zapisów: https://zapisy.strefaprzygod.pl/
  2. Wejść w link: https://zapisy.strefaprzygod.pl/zmiany-2020/
  3. Wybrać jedną z dostępnych opcji.

 

– Osoby, które są zapisane na dwie edycje (listopad i kwiecień) powinny:

  1. Wysłać maila na adres: zapisy@pieninyultratrail.pl z informacją, co chciałyby zrobić z poszczególnymi pakietami, a w przypadku zwrotu opłaty startowej podać numer konta.
  2. Maila należy wysłać z adresu mailowego użytego do rejestracji na zawody, co pozwoli nam na weryfikację tożsamości uczestnika.

 

– Osoby, które wcześniej zrezygnowały z udziału w zawodach lub zmieniły dystans na krótszy i chciałyby uzyskać wyrównanie do 100% zwrotu opłaty startowej powinny:

  1. Wysłać maila na adres: zapisy@pieninyultratrail.pl z informacją z jakiego dystansu rezygnowały oraz przesłać numer konta do przelewu.
  2. Maila należy wysłać z adresu mailowego użytego do rejestracji na zawody, co pozwoli nam na weryfikację tożsamości uczestnika.