Event

Jak co roku, udostępniamy miejsca noclegowe na sali gimnastycznej. Jest ich ograniczona liczba – 150. Koszt noclegu to 10 zł.

Szczegółowe zasady znajdziecie poniżej, a tutaj link do rejestracji: SALA GIMNASTYCZNA

 

Zasady korzystania z noclegu na sali gimnastycznej w trakcie Biegów w Szczawnicy 2020

 1. Organizator

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 76

 1. Miejsce

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
ul. Główna 12
34-460 Szczawnica

 1. Czas udostępnienia obiektu

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona od piątku 24 kwietnia 2020 od godziny 14:00 do niedzieli 26 kwietnia 2020 do godziny 10:00.

 1. Zasady korzystania z obiektu
 • osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej dostępnego w obiekcie;
 • organizator udostępnia do dyspozycji osób korzystających z noclegu czajnik, herbatę oraz kawę;
 • osoby, które w czasie przebywania na terenie sali gimnastycznej uszkodzą sprzęt lub urządzenia pomieszczeń i obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 • opiekę nad obiektem sprawują wolontariusze wyznaczeni przez organizatora;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie;
 • na terenie obiektu znajdują się toalety, a także prysznice.
 1. Limit miejsc
  Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz dostępność toalet i pryszniców organizator udostępnia możliwość korzystania z noclegu na sali gimnastycznej dla 150 osób.
 2. Rejestracja
  – rezerwacja miejsc jest dostępna wyłącznie dla osób biorących udział w Biegach w Szczawnicy;
  – rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem systemu zapisów na stronie: zapisy.strefaprzygod.pl
 3. Opłata
  – opłata za nocleg wynosi 10 zł, niezależnie od liczby nocy;
  – całkowita suma opłat przekazanych na poczet noclegów zostanie przekazana na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Szczawnicy;
  – opłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji, licząc od dnia następującego po dniu rejestracji;
  – w przypadku zainteresowania przekraczającego dostępny limit miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa, a nieopłacone zgłoszenia będą cyklicznie usuwane wraz z upływającymi terminami płatności;
  – opłatę należy uiścić przez system płatności on-line Przelewy24.pl dostępny po zalogowaniu do systemu zapisów lub przelewem na konto organizatora:

Fundacja Strefa Przygód
mBank: 95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
Tytułem: Imię i nazwisko + nocleg na sali gimnastycznej (BWS2020)

 1. Zwrot opłaty
  – w przypadku rezygnacji z chęci skorzystania z noclegu należy poinformować organizatora mailem: zapisy@pieninyultratrail.pl
  – w przypadku rezygnacji do 10 kwietnia 2020 organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty pomniejszone o koszt przelewu (1,50 zł) na podany przez osobę zarejestrowaną numer konta;
  – rezygnacja w późniejszym terminie nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
 1. Ochrona danych osobowych
  W kontekście ochrony danych osobowych obowiązują zasady regulaminu Biegów w Szczawnicy oraz Polityka Prywatności dostępne na stronie wydarzenia: pieninyultratrail.pl
 1. Kontakt z organizatorem
  strona www: pieninyultratrail.pl
  e-mail: biuro@pieninyultratrail.pl