Na naszej stronie udostępniliśmy regulaminy PZLA Mistrzostw Polski w Biegach Górskich, a Polski Związek Lekkiej Atletyki uruchomił już zgłoszenia przez system www.starter.pzla.pl

Osoby, które chcą być klasyfikowane w mistrzostwach Polski powinny pamiętać że:

– każdy uczestnik lub uczestniczka indywidualnie dokonuje zgłoszenia przez nasz system rejestracji dostępny na stronie www.zapisy.strefaprzygod.pl

– każdy uczestnik lub uczestniczka dokonuje opłaty startowej za wybrany bieg, chyba że jego lub jej aktualny ranking ITRA pozwala na start bezpłatny lub ze zniżką (szczegóły: https://pieninyultratrail.pl/pl/elita/)

– osobno rejestracji uczestnika lub uczestniczki dokonuje klub poprzez system rejestracji dostępny na stronie www.starter.pzla.pl

– każdy uczestnik lub uczestniczka musi posiadać ważną na sezon 2023 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Regulaminy są dostępne na stronie: https://pieninyultratrail.pl/pl/regulamin-biegow/