Zawodnicy elity mogą zgłosić się do udziału w zawodach na preferencyjnych warunkach, zgodnie poniższymi zasadami.

Bezpłatny udział na dowolnym dystansie:

  • Zawodnicy i zawodniczki z I miejsca z dowolnego dystansu z poprzedniej edycji.
  • Zawodnicy legitymujący się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 800 punktów,
  • Zawodniczki legitymujące się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 700 punktów.

Udział w zawodach z 50% zniżką w opłacie startowej:

  • Zawodnicy i zawodniczki z miejsc II i III z dowolnego dystansu z poprzedniej edycji.

Udział w zawodach z najniższą stawką opłaty startowej, ale bez konieczności zgłoszenia w terminie zapisów:

  • Zawodnicy legitymujący się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 750 punktów,
  • Zawodniczki legitymujące się rankingiem ITRA na poziomie wyższym lub równym 640 punktów,
  • Zawodnicy nieklasyfikowani w rankingu ITRA, ale legitymujący się dobrymi wynikami biegowymi w ostatnich 3 latach.

 

Zawodnik chcący skorzystać z preferencyjnych warunków udziału w zawodach powinien w pierwszej kolejności zarejestrować swoje konto zawodnika w serwisie: www.zapisy.strefaprzygod.pl lub sprawdzić poprawność istniejących danych, a następnie napisać maila na adres: info@pieninyultratrail.pl

Udział w imprezie jest możliwy TYLKO do momentu wyczerpania pakietów startowych w dodatkowej puli organizatora.